Samenvattingen

Op deze pagina staan samenvattingen van boeken en teksten van cursussen uit de bachelor CAOS. Wanneer je zelf nog samenvattingen hebt, stuur deze dan op naar Umoja (secretaris@umoja.nu). Omdat er veel dezelfde samenvattingen binnenkomen, plaatsen we de samenvattingen die naar onze mening de meeste significante informatie bevatten. Dit is echter zeer subjectief, dus plaatsen we ook samenvattingen die redelijk op elkaar lijken. Elke persoon kan natuurlijk een bepaald onderwerp op een andere manier uitleggen, en voor degene die het leest kan dat verschillen.

Downloaden gaat heel gemakkelijk: klik op de desbetreffende (schuingedrukte) samenvatting die je wilt hebben, er zit namelijk een hyperlink onder. De website opent dan een apart scherm, waarna de browser vraagt of je het bestand wilt openen of opslaan. Scroll naar beneden voor de verschillende bachelorjaren. Succes met studeren!

Bachelor 1

CAOS 1
CAOS 1 samenvatting colleges
CAOS 1 samenvatting Rachel van de Kerk 2016

Hoofdvragen van de sociologie
Hoofdvragen van de sociologie samenvatting
Hoofdvragen van de sociologie hoofdstuk 1 tm 13
Hoofdvragen van de sociologie hoofdstuk 14 tm 30
Hoofdvragen van de sociologie Lauren Bekius 2016
Hoofdvragen van de sociologie samenvatting alle hypotheses
Hoofdvragen van de sociologie samenvatting colleges en aantekeningen

Methoden van onderzoek A
Methoden van onderzoek A 2014
Methoden van onderzoek A grootschalig veldonderzoek
Methoden van onderzoek A samenvatting hoofdstukken
Methoden van onderzoek A samenvatting hoorcolleges
Methoden van onderzoek A samenvatting MvO

Politiek van verwantschap
Politiek van verwantschap samenvatting After Kinship – Janet Carsten

Regionale specialisaties en theorievorming
Regionale specialisaties en theorievorming The Pacific

Bachelor 2

Statistiek 2
Statistiek 2 college 2014-15
Statistiek 2 stappenplan

Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek
Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek samenvatting 2014-15

Inleiding filosofie
Inleiding filosofie samenvatting 2014-15
Inleiding filosofie samenvatting