Opleidingscommissie

Wat doen wij?
Als opleidingscommissie (OLC) zetten we ons in voor de kwaliteit van het onderwijs. Tevens vertegenwoordigen wij de stem van de studenten binnen de opleiding en de universiteit. Dit doen wij onder meer door het evalueren van de cursussen van de bacheloropleiding en de masteropleiding. Daarnaast zijn wij de plek waar studenten met klachten of nieuwe ideeën over opleiding gerelateerde onderwerpen terecht kunnen.

Waar houden wij ons dit jaar mee bezig?
Voor dit studiejaar hebben we als OLC weer verschillende speerpunten opgesteld. Zo is één van onze doelen om de overgang van het oude naar het nieuwe curriculum in alle leerjaren goed te monitoren en er op toe te zien dat dit zo soepel mogelijk verloopt. Hiervoor zullen we veel gebruik gaan maken van de door jullie ingevulde cursusevaluaties en tussentijdse feedbackmomenten die wij als OLC organiseren. Verder willen we ons dit jaar inzetten voor de bevordering van de communicatie binnen de gehele opleiding en de functie van de OLC als spreekbuis voor de CAOS-studenten nog meer en beter onder de aandacht te brengen bij de studenten.

Waarom is de opleidingscommissie relevant voor studenten?
Als OLC zijn wij te allen tijde toegankelijk voor studenten in het geval dat er problemen optreden rondom de opleiding. Als OLC kunnen wij hierbij helpen of advies over geven.  Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de werkdruk van een bepaald vak of problemen met docenten of andere medewerkers binnen de opleiding. Mochten er problemen zijn, dan is het belangrijk dat de OLC hier van op de hoogte is. Ook voor feedback, tips of suggesties om onze opleiding nog verder te verbeteren, horen wij graag van je! Schroom dus niet om je feedback, tips of problemen aan ons door te geven en praat met ons mee over de opleiding.

Contact
De OLC is op verschillende manieren te bereiken. In de Umoja-kamer (t.v.A. 6.00.20) is er een postbus waarin je (anoniem) je klacht of idee kan achterlaten. Daarnaast zijn wij per e-mail te bereiken via olc.caos@student.ru.nl. De OLC is verder ook op Facebook actief. Vergeet dus niet de Facebookpagina (Opleidingscommissie CAOS) te liken, zodat je op de hoogte blijft van wat er allemaal binnen de opleiding gebeurt! Daarnaast kan je ook altijd een van de OLC-leden persoonlijk aanspreken in de gangen van T.v.A 6 of tijdens college.