Opleiding en Carrière

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Waar voelen migranten zich thuis? Hoe kan het dat de Pinkstergemeente wereldwijd zoveel succes heeft? Zijn kindhuwelijken in India een gevolg van armoede of van ongelijke man/vrouw-verhoudingen? Lever je een bijdrage aan een betere wereld door in een weeshuis in Ghana te gaan werken, of producten met een keurmerk te kopen? Allemaal voorbeelden van vragen waarin je je tijdens de opleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie gaat verdiepen. Het unieke Nijmeegse CAOS perspectief verenigt antropologie en ontwikkelingsstudies, en biedt een kritische analyse van culturele diversiteit en sociale ongelijkheid in mondiaal perspectief.

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie, iets voor jou?

Bij CAOS leer je over grenzen heen kijken, letterlijk en figuurlijk. Een open blik is belangrijk: je moet niet meteen je oordeel klaar hebben, maar mensen uit andere landen en met andere sociale en culturele achtergronden willen begrijpen vanuit hun perspectief. Dat levert ook een ander perspectief op jezelf en je eigen samenleving op. Je leert dat niets vanzelfsprekend is en dat er altijd andere mogelijkheden zijn. Met die bagage kun jij straks meewerken om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Lijkt jou dit interessant? Kijk dan of je voldoet aan de toelatingseisen voor de bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie in Nijmegen.