Facultaire Studentenraad

Lieve studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen,

Wij willen ons graag even aan jullie voorstellen. Wij zijn Esther, Ella, Sophie, Samuel, Lennart, Tim en Nienke en wij zijn dit jaar de Facultaire Studentenraad. Aankomend jaar zullen wij ons inzetten voor jullie belangen en jullie op de hoogte houden van wat er binnen deze faculteit speelt.

Maar wat doen wij dan? Goede vraag!

Op dit moment zijn wij bezig met de kwaliteitsafspraken. De basisbeurs is voor studenten afgeschaft en in 2019 wordt dit vrijgekomen geld geïnvesteerd om de kwaliteit van het onderwijs beter te maken. Verder gaan wij, net zoals vorig jaar, ons weer inzetten voor internationalisering. Dit is een thema dat leeft binnen onze faculteit, denk hierbij bijvoorbeeld aan de kwaliteit van het onderwijs in het Engels. Verder gaan wij ons bezig houden met studentenwelzijn, omdat de druk op studenten steeds groter wordt. Ook gaan we aan de slag met het nieuwe Maria Montessorigebouw dat in 2020 opgeleverd zal worden. Als laatste gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat er voldoende en goede studentenwerkplekken zijn voor iedereen!

Mocht je vragen of opmerkingen hebben of heb je iets wat jij graag anders op de faculteit zou willen zien? 
Je mag altijd een van ons aanspreken, of een mailtje sturen naar medezeggenschap@socsci.ru.nl!
Groetjes,
De Facultaire Studentenraad